KONTAKT

Kontakt:

Adam Napiórkowski, Rada Osiedla Pobitno, tel: 601 358 911, redakcja@pobitno.pl
Daniel Kunysz, Radny Miasta Rzeszowa, Rada Osiedla Pobitno, tel. 661 036 797, daniel@kunysz.rzeszow.pl

Adres email: redakcja@pobitno.pl lub https://www.facebook.com/pobitno/