Warto zobaczyć

Na Pobitnym jest kilka ciekawych miejsc, które trzeba zobaczyć


1. Cmentarz pobiciński

Cmentarz został otwarty w 1910 roku. O cmentarzu czytaj też tutaj.

Na zdjęciu najbardziej znany nagrobek na cmentarzu - Leopolda Lisa-Kuli (uroczystości z okazji 89. rocznicy śmierci).


2. Kopiec Konfederatów (Kopiec Tatarski)

To jedno z najciekawszych miejsc na Pobitnym a jednocześnie bardzo zaniedbane. Dużą sztuką jest też pozyskanie rzetelnych informacji na temat tego wzniesienia.

Kopiec znajduje się na prawym brzegu Wisłoka, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy mostami Lwowskim a Załęskim. Kopiec miał być usypany dla upamiętnienia bitwy, jaką na terenie ówczesnej wsi Powietna w 1769 roku stoczyli Konfederaci Barscy z wojskami rosyjskimi. I chyba faktycznie tak było. Tzn. wzniesienie, które już było, zostało nadsypane. Od tego czasu Powietna stała się Pobitną a później Pobitnem.

Ale wcześniej wzniesienie było określane jako Kopiec Tatarski lub Tatarska Góra. Prawdopodobnie z jego szczytu wypatrywano zagrożenia ze strony Tatarów. Część badaczy (m. in. Bronisław Barłowski) uważa, że kopiec jest kurhanem jednej z kultur prehistorycznych (Awarów - ?). Franciszek Kotula widział tu także ruskie, pograniczne, średniowieczne grodzisko. Rzeszów miałby być grodem polskim, Pobitno - ruskim. Wisłok bowiem bardzo długo był rzeką graniczną pomiędzy Polską a Rusią.

W latach pięćdziesiątych XIX w., podczas budowy linii kolejowej Kraków – Lwów część Kopca została zniszczona. Podczas tych prac został odkryty archeologiczny skarb wyrobów brązowych. Skarb ten znajduje się w Wiedniu. Trzeba też dodać, że Pobitno było miejscem i wcześniejszej i późniejszej działalności osadniczej.

Obecnie Kopiec Konfederatów i jego otoczenie nie przynoszą chluby naszemy miastu. Rośnie tu trawa i krzaki dwumetrowej wysokości. W wielu miejscach leżą śmieci, te naniesione przez Wisłok i te przyniesione (przywiezione) przez mieszkańców. Trzeba ten teren uporządkować, skosić trawę, zrobić ścieżki, postawić kilka ławek

Kopiec Konfederatów Barskich przez długi czas był miejscem spotkań i spacerów rzeszowian. Na Kopcu znajdowała się pamiątkowa tablica (niezachowana). Obecnie otoczenie Kopca to teren zaniedbany, wymagający pilnych prac porządkowych.

Kopiec Konfederatów najlepiej jest widoczny późną jesienią i zimą. Gdy nie ma liści na drzewach. W lecie rozbujałe, niezadbane drzewa zasłaniają Kopiec bardzo skutecznie.

Zdjecia Kopca Konfederatów są też tutaj


3. Stara szkoła (obecnie własność prywatna)

 

 


4. Kapliczka Matki Bożej, ul.Morgowa.

Wzniesiona w 1904 roku. Pierwotnie stała przy ul. Lwowskiej. W 1973 roku, w związku z poszerzaniem ulicy, konieczne okazało się jej przeniesienie. Kapliczka znajduje się na ogrodzonym i zagospodarowanym terenie. Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa (m.in. majowe), kultywowane szczegónie przez mieszkańców "starego Pobitna".

 


Kapliczka prz ul. Wesołej - zbudowana w roku 1908 


Kapliczka przy ul. Konfederatów Barskich

 


 


Kapliczka przy ul. Konfederatów Barskich

 

Ufundowana w roku 1906 przez rodzinę Mendlowskich. W znacznej części zniszczona.

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów