Udało się! W przyszłorocznym Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim będą realizowane zadania z osiedli Pobitno i Wilkowyja!

23.10.2017. Znamy już wyniki głosowania na projekty do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Wyniki głosowania są bardzo dobre dla mieszkańców osiedli Pobitno i Wilkowyja!

Tak jak w latach ubiegłych można było głosować na zadania w trzech kategoriach: miejskiej (max. 1 mln zł.), osiedlowej (max. 180 tys. zł.) i kulturalnej (max. 50 tys. zł.). W kategorii pierwszej zadanie z osiedla Pobitno zostało odrzucone jeszcze na etapie przygotowawczym. Dlatego Rada Osiedla Pobitno zachęcała do popierania zadania z osiedla Słocina. Dzięki wsparciu mieszkańców osiedla Pobitno, będzie przebudowywane boisko klubu Junak Słocina. Na to zadanie udało się wygrać 985 000 zł.

W przyszłym roku będzie modernizowany plac zabaw przy ul. Mazowieckiej. Będzie to realizowane w ramach kategorii zadania osiedlowe. Na to zadanie zostało wygrane 180 000 zł. Taka sama kwota zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury drogowej na os. Pobitno.

Udało się także wygrać pieniądze w kategorii kulturalnej. Na zadanie „Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych” zostanie przeznaczone 40 000 zł.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy głosowali na projekty zaproponowane przez Radę Osiedla Pobitno!!!

Zadania przyjęte do realizacji do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018:

Kategoria pierwsza (zadania miejskie):

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie (985 000 zł.).

Kategoria druga (zadania osiedlowe):

- Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (numer działki: 1895/2, obręb 218) (180 000 zł.).

- Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno (180 000 zł.) - zadanie zgłoszone przez stowarzyszenie rowery.rzeszow.pl

Kategoria trzecia (zadania kulturalne):

Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych (40 000 zł.).

(Adam Napiórkowski)

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów